Máy tiện truyền động trung tâm cho khuôn thủy tinh